Bli kursholder

Kunstfag og kunsthåndverk til folk flest

Hvorfor bli kursholder?
Som kursholder inspirerer du folk til å lære nye ting og utfolde seg kreativt. Du utvikler også deg selv gjennom å lære bort og blir mer synlig som utøver av faget ditt. Og, ikke minst, du skal tjene penger på å være kursholder. Artskills plattform er spesielt laget for kunstnere og kunsthåndverkere og skreddersydd for nett kurs i kreative emner.

 

Hvem kan bli kursholder på Artskill?

I tillegg til utøvende kunstnere og kunsthåndverkere kan også spesialister innenfor kreative emner være kursholdere. Du kan være kursholder hvis man brenner du for et fag og fremstår profesjonell i utøvelsen av faget.

 

Artskill vil gjennomgå kurset og det må godkjenne før det kan legges ut.

Artskill tilbyr først og fremst videobaserte kurs som kurstaker gjennomgår på egenhånd. Det tilbys også kurs i form av nettmøter hvor det gis undervisning i grupper eller en til en.

 

Kursene skal passe for folk som ønsker å lære en hobby, finne et hobbyprosjekt eller videreutvikle en hobbyinteresse. Det er også aktuelt med kurs om er rettet mot lærere som kan bruke det i sin undervisning av barn og unge.

Artskill ønsker å tilby kurs innenfor et bredt spekter av temaer; gjenbruk, tradisjonshåndverk, DIY, snekring, maling og tegning, tekstil, vev, søm, musikk, foto, mat, og strikking. Temaet skal være prosjektorientert, det skal ikke være en innføring i et fagområde. Deltaker skal kunne fullføre et vellykket prosjekt ved å følge kurset.

 

Det et er viktig at kurstemaet ikke er for omfattende. Det kan eksempelvis være å skrive en tale spille en melodi, male et bilde med et konkret motiv eller tegne et dyr.

 

Artskill er spesielt opptatt av miljø og ønsker at alle kurs skal ha en forklaring på hvordan man finner de mest miljøvennlige materialene og hvordan man håndterer rester etter at prosjektet er ferdig.

Det er ikke vanskelig. Artskill har maler og er tilgjengelig for å gi bistand. Vi brenner for dette! Og ikke minst har plattformen en egen innlogging for kursholder. Her kan innholdet bygges opp skritt for skritt og videoer og bilder lastes opp. Når det er ferdig sendes det til Artskill for godkjennelse. 

I en introduksjonsfase er det gratis for kursholder å legge ut kurs. På sikt vil det bli en liten avgift.

 

Artskill kan bidra med hjelp til å bygge opp kurset og kan også skaffe fotograf som kan hjelpe med opptak. Ta eventuelt kontakt så kan vi diskutere hvordan vi kan bidrag og hva det vil koste.

De videobaserte kursene skal være modulbasert og bygget opp i tråd med veiledning utviklet nettopp for våre kurs. Hver modul skal ha et tydelig læringsmål og inneholde video som demonstrer hvordan prosjektet skal gjennomføres. I tillegg kan det legges ut tekst og det kan vises til supplerende informasjon. Hver modul skal ikke være for lange og det må være minst 6 moduler.

 

Ja, mobilen kan brukes. Litt ekstra lys og et godt mobilkamera fungerer bra. For enkelte temaer kan det være nødvendig å skaffe eller låne noe ekstra utstyr, for eksempel et stativ for plassering av mobilkameraet eller lyskaster.

 

Vi gir tips til hvordan du kan legge opp filmingen.

 

Du bestemmer selv prisen på ditt kurs. Kursdeltaker logger seg inn og betaler for kurset. Betalingen skjer til kurskonto i Artskill. Artskill beholder en viss prosent av kursavgiften deltaker betaler, det øvrige går til deg.

Det kreves ikke at du er tilgjengelig for assistanse, men Artskill oppretter en Facebook side hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og hvor det er mulig for kursholder å gi hjelp og komme med innspill. Det kan være lurt å etablere kontakt med kursdeltakerne. Kanskje er de interessert i å komme på et fysisk kurs etter hvert og kanskje kan de være kjøpere av noe av det du produserer.

Artskill er ansvarlig for teknisk utvikling og drift av kursplattformen. Artskill vil også stå for markedsføring av kursplattformen. Det er også nyttig at kursholder selv markedsfører sitt kurs gjennom egne kanaler.

Artskill har eksklusiv rett til å tilby og markedsføre kurs som tilbys på kursplattformen i en nærmere avtalt periode. Kursholder kan altså ikke selge kurset gjennom andre kanaler i denne perioden.

 

Ta kontakt med oss så diskuterer vi ditt kurstema! Om du er klar til å søke om å bli kursholder, kan du også velge å gjøre dette. Vi gleder oss til å høre fra deg!