Om Artskill

Kunstfag og kunsthåndverk til folk flest

Om Artskill bilde

Unge entusiaster står bak

Artskill er et norsk aksjeselskap stiftet av keramiker Johanne Birkeland i 2020. Hun er bosatt på Hvasser i Færder kommune og har verksted både der og i Oslo. Sjekk gjerne @Jossolini på Instagram og hjemmesiden jossolini.no.

 

Det startet med korona. Johanne ble «rammet» av koronarestriksjoner på fysiske kurs og trengte inntekter. Hun tok kurs i å lage nettkurs. En god venn med webbyrå sa OOPS, dette er sikkert interessant for andre kunstutøvere. Han laget den tekniske plattformen. Innovasjon Norge tente på ideen og støttet med markedsavklaringsmidler.

Hobbykurs for kreative sjeler

Artskill.no er en plattform for videobaserte kurs og veiledning på nett. Temaene er kunst, håndverk, gjenbruk og DIY. Kursene er enkle og inspirerende. Alle kan ta kurs her. Deltakerne veiledes skritt for skritt fram til ferdig resultat. Kursholderne er kunstnere, kunsthåndverkere og andre kulturutøvere.

Artskills ambisjon er å koble folk som er nysgjerrige på å lære nye ting med dyktige kulturutøvere. Vi ønsker å gi utøvere innen kunst, håndverk. og andre kulturområder mulighet til å ta en rolle i voksende digitalt kursmarked og få en rettmessig andel av det økonomiske potensialet.  Samtidig ønsker vi å gi folk flest en mulighet til å ta kurs i aktuelle temaer, uten å måtte møte opp fysiske og uten å måtte betale dyrt.

Enkelt, inspirerende og aktuelt

For deltakerne skal det være enkelt og inspirerende å ta kurs på Artskill. Deltakerne veiledes skritt for skritt frem til et ferdig resultat. Kursene er på norsk. De kan tas når som helst og fra hvor som helst. Det krever bare nettilgang. Kursdeltaker registrerer seg, betaler for kurset, laster det ned og gjennomfører på egenhånd.

For kursholderne skal det være enkelt og inspirerende å utvikle kurs. Vi hjelper kursholderne med oppbygging av kursene. Vi har utarbeidet en pedagogisk mal og gir tips for videoopptak. Ønsker kursholder å gjøre ting på egenhånd så er det en egen innlogging på nettsiden for kursholdere hvor de kan bygge opp kurset og laste inn videoer. Artskill kan også hjelpe til med å arrangere opptak i studio.

Verdiløfte til kursholdere

Den enkleste løsningen for utvikling og publisering av kurs og gode økonomiske vilkår.

Verdiløfte til kurstakere

Mest aktuell på hobbykurs på nett. Best på miljø, gjenbruk, DIY og tradisjonshåndverk.

Verdiløfte til samfunnet

Bedre økonomiske forutsetninger for utøvere av kunst, håndverk og kultur.

Meningsfull fritid for folk uavhengig av bosted

Økt bevissthet om bærekraft, gjenbruk og tradisjoner

Selskapets drivkrefter

Vi er opptatt av samfunnet rundt oss, ikke bare av kommersiell suksess. Vi har fem verdier som skal prege all vår adferd:

 

Samfunnsansvar
Selskapet skal bidra positivt til en bærekraftig samfunnsutvikling. Kurstemaer som bidrar aktivt til dette skal prioriteres.

 

Nysgjerrighet
Selskapet skal være i kontinuerlig utvikling og på jakt etter nye muligheter; nye kurstemaer og nye kursopplegg.

 

Transparens
Selskapet skal ha en tydelig forretningsmodell som er lett å forstå for interessenter.  Det skal være åpenhet om eierforhold og drift.

Både kursholder og kurstaker skal ha innsikt og forståelse for avtaler, betingelser og muligheter.

 

Respekt
Alle interessenter skal behandles med respekt. Selskapets møte med omverden skal preges av høflig oppmerksomt. 

 

Ærlighet
Kurstakere, kursholdenere, leverandører og andre bidragsytere skal møte et selskap med høy forretningsmoral.

Bildet på forsiden av artskill.no er et utsnitt av et maleri av Jonathan Chedeville.