Artskill får støtte av Sparebank – stiftelsen DNB

Artskill har fått støtte til utvikling av nettkurs for og med tradisjonshåndverkere. Vi skal lage et selvhjelpskurs og tre kurs med utvalgte tradisjonshåndverkere. Støtten betyr svært mye for oss og vi gleder oss veldig til å komme i gang.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Støtten til Artskill er en del av stiftelsens satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge.

For Artskill er tradisjonshåndverk en viktig satsning og vi ønsker å tiltrekke oss mange  kunsthåndverkere som kursholdere.  Videobaserte nettkurs er nytt og litt skummelt for mange. Med det planlagte selvhjelpskurset skal det bli enkelt å lage nett kurs på egenhånd. Selvhjelpskurset blir gratis og omfatter alle trinn i arbeidet, fra ide til ferdig redigert kurs.

Tre tradisjonshåndverkere skal gå foran med sine kurs og vise vei for andre. Vi ser fram til å rekruttere kursholderne og legge planer sammen med dem. Med på laget har vi blant annet MIA Tradisjonshåndverk, som jobber med opplæring og innovasjon innen de tradisjonshåndverksfagene.