Artskill kursholder med utstilling i skogen

Keramiker Johanne Birkeland (@jossolini) deltar på utstillingen APOTEK på Krutthuset (K.O.SA) med et bord i keramikk.  Utstillingen åpner lørdag 9.september og varer ut måneden. Johannes bord vises i paviljongen Jane. Krutthuset ligger i Maridalen, ved Skar. Adressen er Gamle Maridalsvei 128, Oslo.

Johannes produksjon består både av store, håndbygde objekter i grov leire  og mindre, dreide gjenstander i porselen.  Hun er kjent for sine   uventede og interessante former. De store skulpturelle objektene, bygger hun raskt opp en stor form som hun lar kollapse med en viss kontroll.  Erfaring har lært henne hvordan formen beveger seg når leiren er våt og tung.  Den grove leiren gir kontroll på at formen ikke kollapser fullstendig og at den ikke sprekker opp.

K.O.SA  er et spektakulært utstillingssted midt inne i skogen i Maridalen.  Krutthuset  er vakkert og majestetisk, omsorgsfullt, kreativt restaurert av  kunstner- og arkitektparet Vera Wyller og Sverre Wyller som overtok eiendommen i 2002.  Krutthuset er både et visningsrom for kunst og atelier og kontor.  I 2019 bygget de paviljongen Jane som, i tillegg til å fungere som utstillingsrom, også er en skulptur i skogen.  Ekteparet beskriver K.O.SA som sted for kunst og forskning, et studio hvor teori og produksjon er samlet. Utstillingene i Jane og Krutthuset har sammenheng med temaer de er opptatt av i sitt kunstnerskap, som natur, materialitet og prosess.

Krutthuset ble bygget av forsvaret i 1876, og var opprinnelig et militært ammunisjonslager den gang det foregikk produksjon av svartkrutt i Maridalen som på grunn av eksplosjonsfaren ble bygget godt gjemt i skogen. Bygningen, med en grunnflate på hele 300 kvadratmeter, er bygget i rød teglsten, og er i dag et fredet kulturminne i Nordmarka.