Kunst av søppel

Kunst av søppel

Artskill har fått midler av Handelens Miljøfond til å utvikle kurs i bruk av plastavfall. Det er behov for økt fokus på all plasten vi etterlater oss, over alt. Å lage kunst av plastsøppel kan være én måte å få oppmerksomhet på.
Vi har vært å heldig å få med oss Nina Romanus i Plastic Witness til å lage kurs. Hun lager det mest utrolige blomster av søppel du finner i din egen søppelkasse.
Vi filmer kurset nå i juni og legger ut kurs ganske snart.

Internasjonal trend.
Kunst av søppel går under fellesbetegnelsen Trash Art.  Begrepet  refererer til kunstneriske verk som bruker resirkulerte eller gjenbruksmaterialer, inkludert plastavfall og andre former for søppel eller avfall. Kunstnere som jobber innenfor Trash Art-bevegelsen utforsker ofte temaer som forbruk, overforbruk, miljøbevissthet og bærekraft.

Kunstverkene innen Trash Art kan variere fra skulpturer og installasjoner til malerier, fotografi og andre former for kunstnerisk uttrykk. Materialene som brukes kan være alt fra plastposer og flasker til emballasje, biter av kasserte elektronikk og andre gjenstander man rett og slett finner. Gjennom disse verkene blir avfallet omdannet til kunst, og det legges ofte vekt på å gi det en ny verdi og mening.

Plast spesielt relevant
Plast som materiale er et utbredt og problematisk avfallsmateriale. Det har svært lang nedbrytningstid og forårsaker mye forurensing.  Derfor er plast spesielt relevant i Trash Art, da det. Ved å bruke plastavfall kunstnerisk  skapes bevissthet om forurensningen og det oppmuntres til gjenbruk og resirkulering.

Plast brukes på ulike måter i kunst. Noen bruker plastgjenstander og -materialer i sin helhet, mens andre bruker plast som en del av en større installasjon eller som en komponent i Mixed Media-kunst. Plast kan bli formet, smeltet, skjært, sveist og bearbeidet på ulike måter for å skape kunstverk.

Fokus på forbrukerkultur
Trash Art utfordrer konvensjonelle oppfatninger av kunstmaterialer.  Denne typen kunst kan fungere som en form for miljøaktivisme og kan inspirere til handling for å redusere avfallsmengden og fremme en mer bærekraftig livsstil.

En av de mest kjente kunstnerne som jobbet med plast er amerikanske Andy Warhol. Han er kjent for sin popkunst, og brukte ofte plastmaterialer i sine verk. Warhol benyttet seg av teknikker som silketrykk for å masseprodusere bilder av kjente personer og dagligdagse objekter. Hans verk «Campbell’s Soup Cans» fra 1962 er et ikonisk eksempel på hvordan Warhol tok i bruk plastemballasje som et symbol på masseproduksjon og forbrukerkultur.

@artskill.no