Nytt nettkurs – lag blomster av plastsøppel

Plastsøppel som et kunstnerisk miljøstatement
«Lag blomster av plastsøppel» er et viktig og inspirerende kurs som nå lanseres på
artskill.no. Kunstner og miljøaktivist Nina Romanus viser hvordan kunst kan brukes til å
markere omsorg for miljøet. Hun forvandler plastsøppel til dekorative og symbolsterke
blomster. På denne måten setter hun søkelys på vårt forbruk og gir oss en påminnelse om at
vi må endre produksjon og forbruk.

Blomster fra søppelkassen
I kurset lærer vi å se søppel på en ny måte og gjøre det til en kilde for noe nytt.
Kunstmaterialet finnes i vår egen søppelkasse. Renset, vasket og sortert er søppelet klart for
en ny rolle. Nina viser teknikker for å sette det sammen til blomster, buketter og kranser.
Med dette kurset bidrar du også til miljøbevissthet; du lager faktisk et miljøstatement.
Handelens Miljøfond har bidratt med midler til utvikling og produksjon av kurset.

Kunstprosjektet Plastic Witness
Nina Romanus har jobbet med kunst av plast i lang tid og driver et kunstprosjekt som heter
Plastic Witness. Det handler om å se plast som den enorme miljøutfordringen det er. Hun
har også utviklet en egen blomsterserie som hun har døpt Polymergamerna.
Ninas drivkraft er at vi må endre måten vi produserer og forbruker på. Hun blir opprørt over
mengden avfall og søppel og også av at vi kaster så mange ting som kan gjenbrukes. Hun er
veldig opptatt av materialer og har et håp om at alle tenker: «Hva kan jeg gjøre i stedet for å
kaste?»

Plast i kretsløp – ikke i naturen
Dette er visjonen til Handelens Miljøfond. De er et privat fond og handelens felles storsatsing
for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Fondet støtter miljøtiltak knyttet til plast og
midlene kommer fra medlemmene gjennom en kontingent basert på plastbæreposer.
Midlene som Handelens Miljøfond får inn er øremerket miljøtiltak som enten skal redusere
mengden plastbæreposer, forebygge og fjerne plastforsøpling eller bidra til redusert
plastbruk og sirkulær plastøkonomi.
Artskill har fått støtte til kurs i kunst av plastsøppel og vil lage til sammen tre kurs med dette
som tema. Kurset «Blomster av plastsøppel» er det første i rekken.